投稿一覽 > 討論內容
反線, 士工, 尺五線
日期:2013/03/01 17:07
留言者:彼得

各位師兄師姐,

據我所知, 音樂師傅會跟曲所寫轉反線玩......, 唱口是否聽音樂後照跟曲紙工尺唱?
還是要降低四度唱(正線無問題), 如此類推.

請指教. (表情11)

修正或封鎖

Page: [1] [2] < 回上一頁

Re: 反線, 士工, 尺五線 ( No.9 )
日期:2013/03/02 15:05
留言者:sam

can't say i have heard anything like this in my time playing opera music.

As usual i suggest 彼得 go and find a basic music course not run by anyone in the opera circle. Learn what music is without myths or colouration by 'senior' people.
Such farce!.

修正或刪除

Re: 反線, 士工, 尺五線 ( No.10 )
日期:2013/03/02 17:19
留言者:彼得

辛其士兄,

多謝你的指教.

(好!)

修正或刪除

Re: 反線, 士工, 尺五線 ( No.11 )
日期:2013/03/02 20:00
留言者:寸草心

彼得曲友,呢度D曲友好想帮到你.你既問題好基本,好初階 (唔想話係初級,平时牛奶嘴係唔識咁問既!),
但正常学唱歌,学音樂,識别,熟練音階一定係入門課程.所以你既問題係好專業!但係........又好冷門!........ (表情24)
搞到我都拗晒头.....一本正經去缫料黎諗你既問題,(其实係諗我自己!) (表情24)
粤曲係地方戲曲,通常听,同学果D个腦都唔會一片空白既!...........起-段慢板序: 士上合(615...)己經帶出个調性
同節拍比你开囗: "三夕交頸......".
-般初学曲友都唔識自己係唱緊乜線,最紧要知道任姐係咁唱!
樂師起鑼占(通常要玩第二样野既信号!),跟住攝奏反線中板序: 工六五生六(35615...)......各
咁你咪开口唱: "第一綉....." ...............
通常一百個头有95個都會唱啱線既!.........最敝...
最虾人就係咁嘞: "你叫做慧清呀!.....(即开囗唱尺五線秋江別): (的) 飄渺間往事......"
呢个例子就帶出彼得曲友既問題囉!..........
一般曲社用既曲本都冇標明要奏 "尺五線秋江別"既音樂序/引子既,咁曲友如從未唱过听过 "庵遇"既 就摘駛叻!
(表情24)
曲友一开囗要唱啱線就考工夫囉!..........果时真係要做工課,番查下 "粵曲小字典" 咯!.......不过...
学人地長篇大論小兒科.......好索氣!抖下先! (表情38)

修正或刪除

Re: 反線, 士工, 尺五線 ( No.12 )
日期:2013/03/02 20:18
留言者:辛奇士

通常唔使担心开错口因为而家D曲谱会落齐。就算无,错一两次师傅实会提。反而系见到工尺,一路唱一路要因住掉上掉落几多度有可能搅乱。梆簧还好,转黎转去几个款。撞岩密工尺既转线小曲真系有可能〝拗〞头。
(表情32)

修正或刪除

Re: 反線, 士工, 尺五線 ( No.13 )
日期:2013/03/03 18:11
留言者:寸草心

辛士兄: "通常唔使担心开错口",
咁係因為唱友巳經有耳軌及視譜能力,已經起碼係中班級數!
咁講亦唔係話,一开口禿唱倒个段尺五線既秋江別就一定係級數高既;因為庵遇已係經典,曲迷既至愛!
个段 "飄渺間....."印象深,可以隨囗噏,但係D唱友都未必知係唱緊 "尺五線"! (表情6)

修正或刪除

Re: 反線, 士工, 尺五線 ( No.14 )
日期:2013/03/03 22:29
留言者:辛奇士

寸草心兄:

小弟系话而家的曲纸有写线口,照睇照唱好方便。拿,有D曲友唔只唔知线,连音准都系约莫,一味死记。但系无人可以剥夺佢地唱曲既权利。自己开心咪得咯。话又讲番转头,有艺德既音乐师傅应该指出唱口既经常性错误。咪掩住良心猛话几好、唔错、有进步呢D岩听但害人既应酬话;搅到唱口松毛松翼,一错到底。出骚畀人笑重死撑,发晒烂渣
(表情37) (表情11)

修正或刪除

Re: 反線, 士工, 尺五線 ( No.15 )
日期:2013/03/04 19:16
留言者:寸草心

辛士兄:
体諒音樂師父搵食唔想得失人,有应承幫你執曲又唔同.
"藝德" 呢个要求应該係对整个曲藝界講,亦包括曲友習曲既心態!
撇开老人中心个D之外,曲友急功求成亦係問題;愛听恭維在所难免,私心暗喜同松毛松翼有分別.
總之应記学海無涯,学曲也有修養之道也! (表情6)

修正或刪除

Re: 反線, 士工, 尺五線 ( No.16 )
日期:2013/03/04 19:47
留言者:辛奇士

寸草心兄:

同意!希望大家从自我做起。

(好!)

修正或刪除

Re: 反線, 士工, 尺五線 ( No.17 )
日期:2013/03/04 21:32
留言者:寸草心

辛兄:
相信上到立網既曲友对曲藝都係 "誠" 心既!
好欽佩好多發过帖既前輩高人慊遜既風度,容忍我呢D乜乜关刀係度乱噏! (表情33)
亦贊同你既呼籲: "藝德修養" 从自我做起,自當檢点.
不过冇上網習慣既曲友係大多也! (表情33)

修正或刪除

Re: 反線, 士工, 尺五線 ( No.18 )
日期:2013/03/04 22:17
留言者:辛奇士

寸草心兄:

曲友若觉得栏目有价值,多人讨论,自会多点击。不然这栏目的点频从何而来?近来跟曲友聊天多了一个话题,就是有没有看我们这栏目,这在以前是没有的。他们并不知小弟是辛奇士。俗语说:有麝自然香。小弟觉得麝有三个原素,就是真诚、包容与客观。
(表情16)

修正或刪除

Re: 反線, 士工, 尺五線 ( No.19 )
日期:2013/03/05 09:54
留言者:彼得

寸草心兄:

多謝你用心解答, 不同意你講95/100開口都唱對音. 音樂師傅有時也忘記轉線, 問了不少曲友, 答法不同, 所以要清楚知道正確線囗唱法, 有些曲友甚至不明白問題所在, 粵曲是易學難精的藝術. 唱到老, 學到老.

多謝指教. (好!)

修正或刪除

Re: 反線, 士工, 尺五線 ( No.20 )
日期:2013/03/10 19:37
留言者:寸草心

彼得曲友:
我都唔知自己啽乜!何必客氣!TL兄,辛士兄已解答左你咯.
我不过得閒果头,係度啽東啽西啫! (表情38)
"樂師起鑼古,跟住攝奏反線中板序: 工六五生六(35615...)......(各) 咁你咪开口唱: "第一綉....."
係我断估係呢种个情况有95/100位曲友都會唱啱線既!
如此帖开始講: "音樂師傅會跟曲所寫轉反線玩....",即係提示左,比左唱友音調啦,
咁开唱: "第一綉....." = " 工 五 六 (3 6 5 ).....",亦即係如你講 "照跟曲紙工尺唱"嘞!
舊曲邦黄通常冇標 "工尺",如果曲友开倒囗唱啱左,即係話支曲轉左線你都跟倒囉;
你唱倒係靠: (1)音樂師傅既提示, (2)你自已听(辨別)音調既能力幫倒自已丨囉!
重有, 如果曲本標埋 "工尺",呢句 " 工 五 六 (3 6 5 )....." 已經係反線譜黎嫁啦! "照跟曲紙工尺唱"啦!
又長又浸!............
"音樂師傅有時也忘記轉線" 同唱唔啱線有不同之处;音樂師傅係 "一時失神"!通常机律係2/10000! (表情6)
断估! (表情24)

修正或刪除

Page: [1] [2] < 回上一頁

主題 排列前端
姓名
你的電郵地址
現在心情 自定心情圖片網址 *心情圖片預覽表
留言密碼 (刪除或修改留言使用)
內容 (歡笑) (微笑) (大哭) (表情4) (大笑) (表情6) (表情7) (好!) (拍掌) (沉思) (表情11) (表情12) (表情13) (表情14) (表情15) (表情16) (表情17) (表情18) (表情19) (表情20) (表情21) (表情22) (表情23) (表情24) (表情25) (表情26) (表情27) (表情28) (表情29) (表情30) (表情31) (表情32) (表情33) (表情34) (表情35) (表情36) (表情37) (表情38) (表情39) (表情40) (表情41) (表情42) (喜悅) (滿意) (忍笑) (狂笑) (冷酷) (淺笑) (迷茫) (憂愁) (自傲) (驚訝) (大喊) (哭泣) (憤怒) (困惑) (蠱惑) (閉嘴)

   Cookie 保存


- 阿立粵曲天地 -
聲明
阿立粵曲天地(以下稱本網)所有留言區是以即時上載留言的方式運作,本網對所有留言的真實性、完整性及立場,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網之立場,讀者不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性,讀者若因信賴留言而招致任何損失,本網概不負責。 由於所有留言區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者發現有留言出現問題或涉及任何侵權行為,請聯絡本網。本網有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言,同時亦有不刪除留言的權利。切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,亦不可上載任何侵權文章,照片,曲詞,錄音及影片,敬請自律。 所有網內留言或文章,留言者均不可保留文章或留言的個人或非個人版權權利,惟他人如需在別處引述或登出,請註明出處。